Information om tidskriften

Tidskriften utkommer med 11 nummer/år
Forum för ekonomi och teknik är Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift, ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11,000, och når varje månad 27,000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer.

Adress: 
Forum för ekonomi och teknik
Mannerheimvägen 18, 4 vån., 00100 Helsingfors
Telefon: +358 10 322 5250 (8,35 c/samtal + 16,69 c/minut, inkl. moms 24 %)
E-post: redaktionen (a) forummag.fi

Prenumeration:
Helårsprenumeration inom Norden: 96 euro
Lösnummerpris: 8,90 euro
För att prenumerera: mejla dina kontaktuppgifter till forum.aspa@nesenta.fi eller ring +358 9 4190 2443

Adressändring:
För föreningsmedlemmar: kontakta ditt kansli (TFiF, DIFF, Niord, Merkur, Ekonomiekandidatföreningen, Baraviföreningen)
För privatprenumeranter: mejla forum.aspa@nesenta.fi eller ring +358 9 4190 2443

Redaktion:
Chefredaktör: Torsten Fagerholm +358 10 322 5253, torsten.fagerholm (a) forummag.fi
Redaktionschef: Heidi Furu +358 10 322 5252, heidi.furu (a) forummag.fi

Fasta medarbetare:
Leif Bergström (USA)
Henric Borgström (Sverige/Norden)
Björn Ådahl (Asien)
Johan Svenlin (vetenskap)
Sebastian Köhler (böcker)
Nicholas Anderson (kolumnist, privat ekonomi)
Kaj Arnö (kolumnist, tillbaka till samtiden)
Kenneth Nars (mat, dryck)
Daniela Andersson (stil, etikett och mode)
Jesper von Hertzen (resor)
Karl Vilhjálmsson (foto)
Bo Ingves (ekonomi, teknik, trafik)
Bosse Österberg (teckningar)

Annonser:
Mikael Lönnqvist, vd, mikael.lonnqvist (a) forummag.fi : +358 10 322 5251
(annonsförsäljning, fakturering)

Utgivare:
Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik
Verkställande direktör:
Mikael Lönnqvist +358 10 322 5251
Nettoupplaga för tryckta Forum: 10.665 (jan–dec 2016)

Ägare:
Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik ägare är:
Ingenjörerna i Finland rf (DIFF)
Ekonomföreningen Merkur rf
Ekonomföreningen Niord rf
Ekonomiekandidatföreningen rf
Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF)
Baraviföreningen rf
Föreningen Konstsamfundet

Tryckeri:
Fram Ab, Vasa - tfn +358-06-3209 600