Ari Kaaro

Politisk risk: överdriven oro?

Under det senaste året har termen ”politisk risk” ofta figurerat i placeringsdiskussioner. Som orsak till oro eller kurssvängningar har man angett brexit, Trump, Le Pen, Putin, Erdogan, Nordkorea, Mellanöstern – ja, nästan allt som har varit synligt framme i… Läs mer!

Upp som en sol …

Ari Kaaro är är vd för Seligson & Co Fondbolag,med 17 års erfarenhet avplaceringsbranschen. Vägen till placeringsförluster är ofta kantad av goda historiska avkastningar. Positiv kursutveckling skapar lätt känslan av en mera bestående trend. Media brukar späda på intresset… Läs mer!

Negativa räntor – medvetna val?

Ari Kaaro är är vd för Seligson & Co Fondbolag,med 17 års erfarenhet avplaceringsbranschen. PLACERING. Det finns inte mycket positivt med negativa räntor. De ställer också vanliga privatplacerare inför nya utmaningar och valsituationer, och det lönar sig att tänka… Läs mer!

Växande ekonomi, stigande börs?

Finns det något samband mellan ekonomisk tillväxt och aktiemarknadens avkastning? Kanske – men inte exakt som saken vanligen framställs. Åren som har gått efter finanskrisen 2008 har varit svåra för Finlands ekonomi. Bruttonationalprodukten (BNP) har krympt, statens skuldbörda fortsätter… Läs mer!