Henrik Palmén

Att shoppa efter reglering

Reglering av finansmarknaden är en nödvändighet, men frågan om hurudan reglering och hur mycket reglering är långt ifrån trivial. Nu har kostnaden av regleringen stigit så kraftigt att val av nationalitet och organisationsstruktur utgående från kostnadsnivå för reglering har… Läs mer!

Vem är arbetsgivarna

Henrik Palmén är lektor i finansiell ekonomi vid Hanken i Helsingfors. Fackförbunden klagar över att regeringens syn på det strandade samhällsfördraget lägger bördan på arbetstagarna och kräver för lite av arbetsgivarna. Men vad avses med arbetsgivare? I en sluten… Läs mer!

Skatteplanering sporras

Företagsbeskattningen hör till de skadligaste skatteformerna, av många skäl. Dags att tänka om? I de flesta länder, däribland även Finland, är räntorna avdragbara i företagsbeskattningen, medan aktieutdelningen (dividenderna) inte är det. Företagsekonomiskt blir skuldfinansiering förmånligare än riskfinansiering, vilket bidrar… Läs mer!