Kaj Hedvall

Blockkedjor, fastigheter och cirkulär ekonomi

Jag har haft nöjet att vara med om det omvända mentorskap som Forum körde igång med under våren i fjol (se Forum 1/2018). En fantastisk möjlighet som jag varmt kan rekommendera till alla som på något sätt försöker hålla… Läs mer!

Fördelen med hajp

Jag läser att regeringen har för avsikt att slå ihop Tekes och Finpros programverksamhet under baneret Business Finland. Då börjar jag igen undra om beslutsfattarna överhuvudtaget funderar på varför organisationer finns till, vilka mekanismer som ligger bakom dem och… Läs mer!

Placeringsjumbon Afrika

Kaj Hedvall är ekonomie doktor och direktör med ansvar för affärsutveckling på Senatfastigheter. Av alla kontinenter är det endast Afrika som aldrig tycks vara i ropet. Placeringsmarknaden har haft en tendens att haussa upp olika världsdelar med jämna mellanrum…. Läs mer!