Arkiv: juli 2012

Kärnreaktorn i Otnäs läggs ned

Statens tekniska forskningsanstalt VTT lägger ner kärnreaktorn FiR 1 i Otnäs i Esbo. Reaktorn körs ned så snart det är tekniskt och juridiskt möjligt. Reaktorn har använts i 50 år för forskning, unde…