Företagarbas förespråkar estnisk skattemodell

Mikko Simolinna

Ordföranden för Företagarna i Finland, Mikko Simolinna, föreslår att den estniska modellen för företagsbeskattning börjar tillämpas också i Finland. I Estland betalar företagen inte skatt för de inkomster som blir kvar i företaget. Inkomsterna beskattas först när vinst delas… Läs mer!

Kärnreaktorn i Otnäs läggs ned

Statens tekniska forskningsanstalt VTT lägger ner kärnreaktorn FiR 1 i Otnäs i Esbo. Reaktorn körs ned så snart det är tekniskt och juridiskt möjligt. Reaktorn har använts i 50 år för forskning, undervisning, isotopproduktion och cancerbehandlingar. Den har under de… Läs mer!

Bredbandstelefoni lockar inte i Finland

Till skillnad från de andra nordiska länderna har bredbandstelefoni, VoIP, inte slagit igenom i Finland. I Finland har antalet VoIP-anslutningar aldrig överskridit 50.000 och nu håller antalet på att minska. I Sverige, Norge och Danmark fanns i slutet av… Läs mer!