Arkiv: september 2012

How to prepare for your municipal vote

Municipalities are responsible for the basic services like care of elderly and young, schools, health care centers, hospitals, public transport, roads, district heating, electricity, waste management …

IMD – chefsuniversitet på toppnivå

Utbildning. När stora bolag skickar sina chefer på kurs hör IMD i Schweiz till de mest prestigfyllda alternativen. Lausanne. De snabba förändringarna i omvärlden har lett till ett ökat behov av inform…

Modest Amaro

Polen höjer matprofilen

Matresa till Polen. För de flesta låter det som ett gott skämt. Men snart är det slutskämtat om polsk mat då även här skett en snabb utveckling inom matkulturen och restaurangvärlden. Och då de förmån…

EKONOMI-MAIN

Fosfor är en ändlig resurs

Utan konstgödsel, där fosfor är en huvudkomponent, skulle två tredjedelar av jordens befolkning svälta. Fosfor finns i urin och exkrement, som tidigare utgjorde viktiga gödslingsmedel. Efter andra vär…

Hur hamnade vi i den här fällan?

NICHOLAS ANDERSON: Våra pengar rinner iväg till länder som slarvat med sin ekonomi – var gick det snett? Kanske minns du min kolumn om grannen som inte kunde betala tillbaka sitt banklån. Som regel är…

Digitalisering

En del megatrender är så stora och starka att vi av ren närsynthet inte varse­blir dem. En sådan trend är att livet digi­taliseras. Vad det innebär, med möjligheter och risker, är värt att grubbla öve…

INTERVJUER-MAIN

Problemlösning utan glasyr

Fokuseringen på tillväxt borde inte enbart begränsas till mindre företag. Även de stora bolagen kan höja ribban och sikta på att växa ytterligare. Det säger Per Stenius, som grundat outsourcingbolaget…