Arkiv: februari 2013

main2

Stjärnspäckat i Stockholm

Att aldrig jämföra Finland med Sverige är en tumregel för matentusiasterna i vårt land. Även om vi delar en stor del av vårt gastronomiska arv med Sverige är skillnaden kännbar vad gäller utbudet av r…

2010-10-07_IMG_0204

Informationsarkitektur

Papper och penna må fortsättningsvis vara bra verktyg för att fånga flyktiga idéer då de uppstår, på ett blädderblock i ett mötesrum eller på klottpapper under en utflykt. Men vägen är lång före idén …

En förlorad amerikansk dröm

NICHOLAS ANDERSON: Jag är den första att beundra forna amerikanska framgångar och arbetsstyrkans flexibilitet, men har fått intrycket att den amerikanska drömmen tillhör det förgångna. Två veckors sem…

(no title)

Hantering av personuppgifter Registret upprätthålls av Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik FO-nummer: 0522793-3 Adress: Mannerheimvägen 18 00100 Helsingfors Finland Ansvarig för registret: Mikael…