Torsten Fagerholm ny chefredaktör på Forum

Torsten Fagerholm (31) har valts till chefredaktör för affärsmagasinet Forum med start i augusti. Fagerholm ersätter Patrik Lindfors som den 1 augusti blir kommunikationschef på Centralhandelskammaren. Fagerholm konstaterar att Forum skall fortsätta erbjuda en skarp inblick i finlandssvenskt, finländskt… Läs mer!

London norr om city

Londonresan går vanligtvis till två helt olika destinationer. Till familje- och turistresans stråk kring Hyde Park, Oxford Street och Soho. Eller till arbetsresans kontors­täta områden i östra London kring bankdistriktet i London City. Under de senaste åren, delvis på… Läs mer!

Nätet ingen garanti för jämlikt samhälle

Gör internet samhället mera jämlikt? Inte nödvändigtvis, säger politices magister Matti Näsi. ”Tvärtom kan nätet till och med öka ojämlikheten och distansen mellan olika befolkningsgrupper. Åtminstone är internet ingen garanti för att ojämlikheten i samhället försvinner”, säger Näsi, som… Läs mer!

Vi behöver produktiva anställda – inte billig arbetskraft

Nicholas Anderson

NICHOLAS ANDERSON: Jag blir chockad när jag hör folk säga att vi behöver utlänningar för att sköta de jobb den lokala befolkningen inte längre vill åta sig. Det är ännu löjligare att höra att vi måste anställa utländska läkare… Läs mer!

”Vi är på rätt väg”

De strängare regler som påförs bankerna är nödvändiga. Nu måste bara finjusteringen blir den rätta, säger Nordeas Casper von Koskull, som under sin långa bankkarriär har hunnit uppleva många kriser. ”Vi måste minnas att marknaderna repar sig och kommer… Läs mer!

Rätt och fel: tio rättesnören

Kommunikation är medmänskligt umgänge. Goda rättesnören för kommunikation kan därmed anses vara åtminstone besläktade med goda etiska rättesnören i allmänhet, om man tolkar temat tillräckligt fritt. Och det har jag gjort med vett och vilja. Jag har grubblat på… Läs mer!