Arkiv: mars 2017

Källa: Mercator Institute for China Studies (Merics)

Sidenvägen återuppstår

Medan västvärlden darrar inför protektionism bygger Kina massiva handelsleder och bäddar diskret för en ny världsordning inom handeln. Förbisett av västerländska medier och kommentatorer pågår en giga…

Den gutenbergska parentesen. ”Tidigare debatterade vi alla samma fakta. Nu styrs och förstärks vår verklighetsbild av algoritmer. Hur kan man då fatta beslut tillsammans och ha en demokrati?” undrar företagaren, författaren och mediedebattören Jaakko Tapaninen. Foto: Karl Vilhjálmsson

”Algoritmerna utmanar demokratin”

Medieföretagaren och -debattören Jaakko Tapaninen vill tro på den rationella, upplysta medborgaren. Men är det längre möjligt då digitala plattformar och algoritmer påskyndar upplysningsidealets sönde…

Legal.tech_.market.map_2016_v9 kopiera

Paragrafernas disruption

Juridikbranschen ligger ohjälpligen efter i utvecklingen inom den digitala revolutionen. Kunden är kung, vare sig företagen bekämpar eller bejakar utvecklingen, inser man på Fondia som väljer det sena…

Populism är opium för folket

Som en före detta brittisk skolpojke, jurist, bankir och Londonbo har jag fortfarande starka band till Storbritannien, även om jag inte bott där sedan 1972. Jag har följt med händelserna i Storbritan…

F 3 17 parad

Businessmoral på allvar

I den undre världen är det raka puckar. Är du ohederlig straffas du snabbt. Rödbergens porrkung Tom Sjöberg finns ännu här. Är förklaringen att han egentligen är väldigt hederlig? Hederlighet är ett b…

Algoritmen bestämmer rytmen – inte du

”Då jag blir stor tänker jag bli både jurist och bankir”. Så drömmer den artificiella intelligensen, ännu i sin linda. Kunskapsjobb och kvalifikationer på doktorsnivå utgör inte längre en vaccinati…