Konjunktur

Är jämlikheten satt på undantag? ”Visst kan det upplevas som orättvist att de som lyckats bra i studentexamen ser sig omkörda av sökande med svagare betyg men med ekonomisk möjlighet att gå dyra prepkurser.”

Under senare år har det genomförts ett flertal reformer av den högre utbildningen i Finland. Syftet har varit dels att försnabba de ungas övergång från andra stadiet till högskolestudier, dels att förkorta själva studieperioden och därmed förlänga tiden i… Läs mer!

Förebyggande verksamhet – och dess sårbarhet

Alla vet vi att det mest kostnadseffektiva sättet är att förebygga problem förrän de hunnit uppstå. Därför är det viktigt att den som i slutändan står för de stora utgifterna kan satsa på förebyggande verksamhet för att minska på… Läs mer!

Myter om ungdomars utanförskap

Enligt OECD:s färska sammanställning över utbildningssituationen i medlemsländerna är andelen 20–24-åringar kategoriserade som NEETs (Not in Education, Employment, or Training) i Finland bland de högsta inom OECD-området, bestående av industriella marknadsekonomier. För männen anges en andel på 21,1 procent… Läs mer!

Att jobba smart

Levnadsstandarden i Finland har ökat 12-faldigt under de senaste hundra åren, arbetsproduktiviteten 14-faldigt. Man kan väl säga att vi tack vare denna gynnsamma produktivitetsutveckling i dag är bland de rikaste länderna i världen. Sedan mitten av 1990-talet har utvecklingen av… Läs mer!

Konflikt versus konsensus

Efter långa och segslitna förhandlingar, under vilka det visserligen inte utgöts något blod men nog både svett och tårar, lyckades arbetsmarknadsparterna i början av sommaren äntligen enas om det så kallade konkurrenskrafts- avtalet. Någon mirakelmedicin för Finlands ekonomi är… Läs mer!

Samhällsansvar ger konkurrensfördelar

Välgörenhet och egen vinning, går de att kombinera? Att människor vill ha möjlighet att öka sina inkomster är ingen nyhet. Likaså är det inget nytt i att de flesta av oss tycker om att känna att vi kan förbättra… Läs mer!

Myten om utbildningen

Den officiella sanningen är att utbildning är Finlands trumfkort. Utbildning är alltid bra och om något är bra är mer av det samma bättre. Regeringen har petat på sanningen och påtvingat några procents nedskärningar i budgeterna. För de rättrogna… Läs mer!

Arbetsmarknaden stöps om

Arbetsmarknaden har under de senaste decennierna genomgått betydande strukturella förändringar. Den första förändringsvågen medförde omstruktureringar på branschnivån. Nästa våg gick fram på ett djupare plan: den träffade företag och arbetsställen oberoende av bransch. Man började beskriva fenomenet i termer… Läs mer!

Vem är arbetsgivarna

Fackförbunden klagar över att regeringens syn på det strandade samhällsfördraget lägger bördan på arbetstagarna och kräver för lite av arbetsgivarna. Men vad avses med arbetsgivare? I en sluten ekonomi och i ett samhälle där arbetarklassen och kapitalet var lättare… Läs mer!

Osäker framtid och politisk turbulens

På senare tid har man kunnat notera en lång rad mer eller mindre misslyckade opinionsundersökningar. I det finska riksdagsvalet lyckades alla prognosmakare nog pricka in det största partiet, däremot gjordes grova missar gällande partiets understöd. Under hela 2015 hade… Läs mer!

Osäkerheten … igen

Sedan tidigt på morgonen – nu är klockan tre på eftermiddagen – har jag funderat på om det finns något nytt att säga om Finlands ekonomi och ekonomiska politik, nu när den nya regeringen inleder sitt fyraåriga mandat att… Läs mer!

Psykologi vid investeringar

Traditionell finansteori utgår från att värdepappersmarknaden är effektiv och att investerarna är rationella nyttomaximerare. Denna något förenklade syn på världen började luckras upp mot slutet av 1970-talet då teorier som även inkorporerade människans psykologiska beteende långsamt började vinna gehör…. Läs mer!

Efterlyses: risktagande

Finlands ekonomi går sakta men säkert allt sämre, och förhoppningarna om att nå en sund tillväxt ”nästa år” har upprepade gånger kommit på skam. Först skyllde man på finanskrisen, sedan på euroskuldkrisen, och nu på den ukrainska krisen. Visst,… Läs mer!

Skatteplanering sporras

Företagsbeskattningen hör till de skadligaste skatteformerna, av många skäl. Dags att tänka om? I de flesta länder, däribland även Finland, är räntorna avdragbara i företagsbeskattningen, medan aktieutdelningen (dividenderna) inte är det. Företagsekonomiskt blir skuldfinansiering förmånligare än riskfinansiering, vilket bidrar… Läs mer!

Tänk Big Data

Data var under långa tider något som starkt förknippades med officiell statistik. Naturligtvis har det alltid funnits andra datakällor, men i stor utsträckning har officiella institutioner samlat in, bearbetat och presenterat data. Nu är situationen en helt annan. Som… Läs mer!

Den trendigaste stadsdelen

Historia är lika med identitet, och myter går att översätta i pengar. Åtminstone då det gäller boende. ”Här är det trendigast att bo”, rubricerar Dagens Nyheter en undersökning om var Stockholmarna helst vill bo. Södermalm, är det rungande svaret…. Läs mer!