Påhl Ruin, Baltikum

EU-stöd är ett tveeggat svärd

Att lönsamma företag från rika EU-länder kan få stöd i fattigare medlemsländer är omstritt. Ett exempel på det är det svenska företaget System Air som har fått 2 miljoner euro i EU-stöd för verksamhet Litauen. System Airs fabrik i Ukmergé,… Läs mer!

Industrier flyttar tillbaka

När det har blivit dyrare att lägga produktion i Kina märks ett nyvaknat intresse för att outsourca till de baltiska länderna. Men även där ökar kostnaderna. I Norden fanns en tydlig trend i 1990-talets början: att förlägga produktion i… Läs mer!

När skogen skyms av alla träd

Nu har det hänt igen. Nordiska investerare fokuserar på Estland och Lettland – men glömmer Litauen. Den här gången handlar det om skogen. Litauisk skog håller högre kvalitet än den lettiska och estniska. Och den är billigare. Så varför… Läs mer!

Rysk spelindustri i exil i Litauen

Små ryska spelbolag lämnar landet för att komma undan ett ovänligt företagsklimat och mörka framtidsutsikter. Litauen har lockat ett tiotal bolag på ett år. Än så länge är de bara två personer i de 150 kvadratmeter stora lokalerna i… Läs mer!

Backoffice i Baltikum

Trots stigande löner är Baltikum ännu ett attraktivt område för IT-hubbar och andra stödfunktioner. Att flytta verksamhet till de baltiska låglöneländerna blev populärt på 1990-talet. Nu har utflyttningen ändrat karaktär: det handlar mer om tjänster än om produktion. Den… Läs mer!