Placering

Bestående ljusning eller kort spurt?

Efter många år av besvikelser lyckades den finska ekonomin i fjol äntligen infria och till och med överträffa prognoserna om tillväxt. De flesta tecknen tyder på att uppgången accelererar i år. Mer tveksamt är hur länge ekonomin kan fortsätta… Läs mer!

Möjligheterna till investeraransvar förbättras

Jag har nu arbetat i sju månader för vad jag gärna kallar en startup-myndighet. Inte ens ett år tidigare hade verket för finansiell stabilitet, eller RVV från det finska Rahoitusvakausvirasto, inlett sin verksamhet från tomt bord. Det har inte… Läs mer!

Miljömedvetenhet – en lönsam affär?

Som ett resultat av påtryckningar från politiker, investerare, miljöorganisationer och framförallt kunder så börjar företagens verksamhet alltmer beakta miljöfrågor. Frågan som då uppstår är ifall miljösatsningarna endast medför kostnader eller ifall de är ekonomiskt lönsamma. Samvetets pris. Kostnaderna som… Läs mer!

Vem kan man lita på?

Som statistiker är det lätt att bli både fascinerad av och frustrerad på opinionsundersökningar. Grundprinciperna är mycket enkla och det borde vara relativt lätt att få fram resultat med hyfsad precision. Under de senaste åren har det ändå varit… Läs mer!

Mot en bättre finansmarknad?

En välfungerande finansmarknad styr kapital effektivt från sektorer med finansöverskott till sektorer med underskott. Finansmarknaden erbjuder ett pålitligt och effektivt betalsystem samt förmedlar produktivitetsinformation via värdepapperspriser och avslöjar kvaliteten av resursallokering och -hantering.  Marknaden möjliggör också en effektiv riskallokering…. Läs mer!

Upp som en sol …

Vägen till placeringsförluster är ofta kantad av goda historiska avkastningar. Positiv kursutveckling skapar lätt känslan av en mera bestående trend. Media brukar späda på intresset genom att lyfta fram just de tillgångsslag som har avkastat väl – och blivit… Läs mer!

Minusränteknarkare

Kan vi någonsin återgå till normaliserad räntenivå och penningpolitik? Det har nu gått åtta år sedan finanskrisen och räntorna ligger fortfarande vid noll eller under, medan ”sedelpressen” (en stimulanspolitik avsedd att bidra till inflation) fortsättningsvis går i Europa och… Läs mer!

Nytt blod på börsen

Länge har våra företags intresse för att börslista sina aktier varit ytterst svagt jämfört med till exempel Sverige. Endast 30 företag introducerades på Helsingforsbörsens huvudlista under åren 2001-2014. Ungefär hälften av dessa var dessutom avknoppningar från gamla börsbolag. Under… Läs mer!

Skatterna stoppar Finland

Från år 2012 har Finland haft veritabla skatteorgier. Skatterna höjs årligen vilket inte anstår en rättsstat. Skattegraden är nära EU-toppen, 45 procent av BNP. Finland är EU-etta mätt med offentliga utgifter i förhållande till BNP. Vår övergödda offentliga sektor… Läs mer!

Forum och finlandssvenska tidningar lanserar nytt fondspel

Affärsmagasinet Forum stöder medborgarkapitalism. Därför lanserar vi tillsammans med sex dagstidningar ett gratis fondspel den 3 mars. På fondspelet.fi kan du redan idag ladda ner en mobilapp, med vilken du kan öva dig att handla med värdepapper. I det… Läs mer!

Börsen för dummies: investeringsvokabulär

Förstå dig på finansdjungeln En investeringsvokabulär för nybörjare, framställd av Affärsmagasinet Forum. Aktie En ägarandel i ett aktiebolag. Som delägare har du rätt till årlig aktieutdelning (så kallad dividend) och kan delta i den årliga bolagsstämman, det högsta beslutande… Läs mer!

Växande ekonomi, stigande börs?

Finns det något samband mellan ekonomisk tillväxt och aktiemarknadens avkastning? Kanske – men inte exakt som saken vanligen framställs. Åren som har gått efter finanskrisen 2008 har varit svåra för Finlands ekonomi. Bruttonationalprodukten (BNP) har krympt, statens skuldbörda fortsätter… Läs mer!

Europe is HOT, Finland NOT

Vad är det för fel med oss? Som ordförande för ett seminarium kring fastighetsplaceringar i Norden slog mig insikten: Finland utgör den udda observationen i nästan alla jämförelser. De övriga nordiska länderna verkar vara starkt på återhämtning efter finans-,… Läs mer!

Beskattning vid aktiesplit

Vissa börsbolag, ifjol teknologibolaget Outotec och hissbolaget Kone samt nyss Vacon, genomför en så kallad aktiesplit. Det kan vara obekant för många aktieägare hur en aktiesplit skall beaktas i beskattningen. Här redogörs fenomenet kort. I allmänhet förstås en aktiesplit… Läs mer!

Skilsmässa bank och stat?

Mer än fem år har gått sedan finanskrisen bröt ut. USA har nått mycket längre än Europa, som ännu kämpar med eftersviterna. Omedelbart efter Lehman Brothers konkurs i september 2008 genomgick amerikanska bankers balansräkningar grundliga stresstest, och underkapitaliserade banker… Läs mer!