Information om tidskriften

Forum
Affärsmagasinet Forum är Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift, ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11,000, och når varje månad 27,000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år.

Mission

Forums uttalade mission är att verka som en oberoende liberal tidskrift som står redaktionellt fri från partier och organisationer, verkar i humanistisk upplysningstradition för demokrati och öppen ekonomi, samt innovation och entreprenörskap. 

Historia

Forums rötter sträcker sig till 1880 och tidskriften har införlivat diverse andra publikationer under årens lopp:
Tekniska föreningens i Finland förhandlingar 1880–1958
Tekniskt forum 1959–1967
Affärsekonomisk Revy 1942–1967
Teknikervärlden 1927–1967
Byggaren 1924–1967
Meractor (Tidskrift för Finlands näringsliv) 1906–1971


Adress: 

Affärsmagasinet Forum 
Medelhavsgatan 14 A, 00220 Helsingfors
Telefon: +358 10 322 5250 (8,35 c/samtal + 16,69 c/minut, inkl. moms 24 %)
E-post: redaktionen (a) forummag.fi
FO-nummer: 0522793-3

Prenumeration:
Helårsprenumeration inom Norden: 96 euro
Lösnummerpris: 8,90 euro
För att prenumerera: mejla dina kontaktuppgifter till mikael.lonnqvist (a) forummag.fi eller ring+358 10 322 5251 

Adressändring:
För föreningsmedlemmar: kontakta ditt kansli (TFiF, DIFF, Niord, Merkur, Ekonomiekandidatföreningen, Baraviföreningen)
För privatprenumeranter: mejla mikael.lonnqvist (a) forummag.fi eller ring+358 10 322 5251 

Redaktion:
Chefredaktör: Torsten Fagerholm +358 10 322 5253, torsten.fagerholm (a) forummag.fi
Redaktionschef: Heidi Furu +358 10 322 5252, heidi.furu (a) forummag.fi

Fasta medarbetare:
Leif Bergström (USA)
Henric Borgström (Sverige/Norden)
Johan Svenlin (vetenskap)
Nicholas Anderson (kolumnist, privat ekonomi)
Kaj Arnö (kolumnist, samhälle)
Kenneth Nars (mat, dryck)
Daniela Andersson (stil, etikett och mode)
Linda Forssell (vin, dryck)

Björn Ådahl (Asien)
Bo Ingves (ekonomi, teknik, trafik)
Karl Vilhjálmsson (foto)

Annonser:
Mikael Lönnqvist, vd, mikael.lonnqvist (a) forummag.fi : +358 10 322 5251
(annonsförsäljning, fakturering)

Utgivare:
Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik
Verkställande direktör:
Mikael Lönnqvist +358 10 322 5251
Nettoupplaga för tryckta Forum: 10.665 (jan–dec 2016)

Ägare:
Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik ägare är:
Ingenjörerna i Finland rf (DIFF)
Ekonomföreningen Merkur rf
Ekonomföreningen Niord rf
Ekonomiekandidatföreningen rf
Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF)
Baraviföreningen rf
Föreningen Konstsamfundet

Tryckeri:
Grano, Vasa – tfn +358-6-3209 600

Kommentarspolicy:
Forum välkomnar en konstruktiv debattkultur i uppbyggande anda, i god ton och med sakargument som grund. Skriv kort, koncist och sakligt, och försök föra diskussionen framåt. Håll dig till saken och motivera din ståndpunkt. Formulera dig elegant och gå inte till personangrepp. Redaktionen förbehåller sig rätten att refusera osakliga inlägg.