Outsourcing – två sekunder i taget

Henry Fords systematiska arbetsfördelning och rullande band revolutionerade i början av 1900-talet tillverkningsindustrin. I dag är Microtask ute efter att göra någonting liknande på nätet. Allt börj…

Fler storbolag tänker nyanställa

De finländska storbolagschefernas tro på Finlands ekonomi har försvagats en aning sedan hösten. Däremot räknar vd:arna med bättre tider för det egna bolaget, och 36 procent bedömer att de kommer att g…

Vikten av vatten

Kemira vill göra Finland till ett vattenforskningscentrum. Teknologidirektör Heidi Fagerholm säger att en av de viktiga forskningsfrågorna är hur man löser den globala bristen på dricksvatten. 99 pro…