Kylningen är inte flaskhalsen för kvantteknologin, säger David Gunnarsson, försäljningsdirektör på Bluefors. Foto: Sören Jonsson
Ekonomi och teknik

Försöker vara coolast i världen

Kyld elektronik framtagen i Finland kan spela en nyckelroll i utvecklingen av framtidens kvantdatorer. Bluefors kryostater har köpare från världens alla hörn och bolaget växer så det knakar. Kvantd…

Foto: Adobe Stock
Korrespondenter

USA vid ett avgörande vägval

President Donald Trump och utmanaren Joseph Biden är eniga på en punkt: Höstens amerikanska kraftmätning är det mest avgörande valet i modern tid. För Biden gäller det att återställa traditionella …

Rederiet Wallenius Wilhelmsen räknar med att segla med sitt lastfartyg 2024. Både forskare i marinteknik och en handfull redare är övertygade om att framtiden handlar om att fånga vinden.
Ekonomi och teknik

Lastfartyg som tar vara på vinden

Världens största rederi inom transporter av nytillverkade bilar och andra rullande fordon, svenska-norska Wallenius Wilhelmsen, räknar med att under år 2024 beställa det första fraktfartyget med vindd…

Här en modell av det plan som svenska Hearth Aerospace håller på att utveckla. Målet är att planet, med plats för 19 resenärer, ska vara certifierat för passagerartrafik 2025.
Ekonomi och teknik

Elflyget varvar upp

Kort startsträcka och låg bullernivå gör att elektriska flygplan kan bli framtidens alternativ på destinationer där förbindelserna i dag är begränsade. I Finland har planerna på elflyg framskridit län…

Steget närmare 
fusionsenergi – med hjälp av AI. Foto: Adobe Stock
Ekonomi och teknik

Nyväckt optimism kring fusionsenergi

Fusionsenergi har länge varit en eftertraktad energiform, men betraktats som onåbar, åtminstone inom en överskådlig framtid. Med hjälp av ny datateknik och artificiell intelligens är fusionsenergin in…