Kolumn

En förlorad amerikansk dröm

NICHOLAS ANDERSON: Jag är den första att beundra forna amerikanska framgångar och arbetsstyrkans flexibilitet, men har fått intrycket att den amerikanska drömmen tillhör det förgångna. Två veckors sem…

2010-10-07_IMG_0204
Kaj Arnö

Koncentriska cirklar

KAJ ARNÖ: Pang på rödbetan: mången skribent går rakt på sak. Är skribenten högste chefen och är läsaren i startgroparna beredd att springa varthelst det pekas, ja då kan det vara ändamålsenligt. Ifall…

Kolumn

Sjunkande skepp – och löner

NICHOLAS ANDERSON:  De flesta av oss jobbar mer än 40 timmar i veckan, så varför inte gå med på en längre arbetsvecka på 45 timmar? De som tjänar allra mest lider inte heller av att i solidaritetens n…

Kaj Arnö

(Inter)nationalism

Flera av de megatrender jag tyckt mig urskilja under året har varit motstridiga. Å ena sidan går utvecklingen åt det här hållet, å andra sidan åt det rakt motsatta. Den mest polariserande trenden av d…

Kolumn

I väntan på nästa stora grej…

NICHOLAS ANDERSON: Nya prylar som  så gott som alla vill ha lanseras i rasande takt – för både barn och vuxna. Men om du tänker i ett längre perspektiv: skulle det vara vettigare att lägga  åtminstone…

Kaj Arnö

Juridisering

Livet juridiseras. Klicka här som tecken på att du läst igenom och är införstådd med fyra sidor finstilt avtalstext! Är du inte det, ja då kan du förstås också låta bli att använda din telefon, din GP…

Kolumn

Riv hindren för småföretagare

NICHOLAS ANDERSON: Vi har många arbetsamma småföretagare som kämpar med byråkrati och avgifter. Här behövs det sunt förnuft av beslutsfattarna. Jag har alltid sagt att den bästa investeringen man kan …

Kaj Arnö

Juridisering

Livet juridiseras. Klicka här som tecken på att du läst igenom och är införstådd med fyra sidor finstilt avtalstext! Är du inte det, ja då kan du förstås också låta bli att använda din telefon, din GP…

Kaj Arnö

Domedagen

Förmenta megatrender som pekar på en nära förestående domedag har det varit gott om. Och då behöver vi inte alls nedlåta oss att diskutera bondfångartrick av typ mayakalender. DDT ger oss alla cancer…