Kaj Arnö

Språk

Det språkliga landskapet i Europa och världen är i ständig förändring. Megatrenderna på detta område är speciella, i och med att språket inte bara är ett praktiskt kommunikationsmedel, utan också en b…

Kolumn

Kära nån, vad händer härnäst?

NICHOLAS ANDERSON: Det är en tuff uppgift att vara ledare inom politiken i dag. Men politikerna har möjligheten att påverka. Kan du föreställa dig hur världens ledare ser på alla dessa kriser? De kan …

The opening of my blog

I have decided to start writing a regular blog to accompany my “Privat ekonomi” column. You must forgive me for writing in English but at the end of a hard day at the office, I don’t have the energy t…

Carl_Haglund_Teckning: Rasmus_Snabb
Ekonomi och teknik

Carl Haglund: Mera forskning

I min senaste kolumn i Forum var jag inne på att Europa behöver tillväxt för att komma ur den rådande ekonomiska svackan. Jag ska spinna vidare på det här. Det står nämligen klart att Europa inte kan …

Henrik Mitelman
Ekonomi och teknik

Mitelman: Det blir bättre dag för dag

Visst är det turbulent. Börsen svänger och humöret hos både företagsledare och konsumenter påminner om vårvädret i Norden. Ena dagen är det varmt och soligt, nästa dag mörkt och regnigt. För medierna …

Kaj Arnö

Maten

Jag ansvarar nu i maj 2012 för vårt företags personalmöte i Aten. Till mötet kommer ett femtiotal personer från ett drygt dussin länder. Säljare, supportpersonal, konsulter och stabspersonal, samtliga…

Kolumn

Girighetens helgedomar

NICHOLAS ANDERSON:  Bolag i skyddade branscher har under årens lopp slösat enorma summor på skrytbyggen och överstora löner till högsta ledningen. En vacker söndagskväll i april gjorde det mig ledsen …

Kaj Arnö

Pirater

Megatrender är ibland svåra att beskriva helt utan att ta ställning personligen. Denna månads objekt är speciellt utmanande: Framträdandet av den nya, internationella politiska rörelse som på svenska …