Foto: Metalenz

Platt kameralins kan revolutionera industrin

Kameraobjektivens optik har inte utvecklats på tiotals år. Men det ska bli ändring på det. Teknikbolaget Metalenz lovar stort med sin nya nanoteknik. Kamerorna i nya mobiler har blivit allt mer ava…

ЇЇÖrjan Berner är en av Sveriges mest erfarna diplomater. Som ung arbetade
han på ambassaden i Kina, därefter som ambassadör i Polen, Indien, Tyskland,
Ryssland med sidoackreditering i Georgien samt i Frankrike. Vid 75 års ålder
fick ha göra ett kortvarigt inhopp på ambassaden vid Salutorget i Helsingfors.

Krig eller fred har ofta hängt på en skör tråd

Beslutsvånda har uppenbarligen ett flertal politiska ledare drabbats av när de stått inför valet mellan krig eller fred – så även Stalin innan han den 28 november 1939 inledde Sovjetunionens anfall mo…

Foto: Adobe Stock

Snabb elektrifiering kräver mycket metall

I Norden är gruvindustrin en kontroversiell framtidsbransch. Det är betydligt lättare att bygga ut industrier än gruvor. Elektrifieringen har snabbt blivit ett modeord inom både näringsliv och poli…

En stratosfärisk ballong sätts till väders vid Esrange Space Center. Med ballonger kan man
studera bland annat kosmisk strålning och magnetfält i heliosfären. Foto: SSC

Svensk rymdbas börjar skjuta upp satelliter

Sverige stärker sin rymdindustri. Rymdbasen Esrange utanför Kiruna får statligt stöd till att bygga upp infrastruktur för att skjuta upp satelliter i omloppsbana runt jorden. Med satsningen räknar man…

Foto: Adobe Stock

En eldfängd värld

Klimatförändringens ekonomiska konsekvenser illustreras med skrämmande tydlighet av bilderna från den amerikanska västkustens och Australiens bränder, från de alltmer frekventa orkanerna och översvämn…

De svenska ståltillverkarna bakom
pilotprojektet Hybrit vill ersätta den tusenåriga masugnstekniken med ett renare alternativ.

Stålindustrin tar klivet bort från masugnen

Tre svenska storföretag hoppas bli först i världen med att förpassa masugnarna till historieböckerna. Genom att använda vätgas som bränsle i stället för koks går stålindustrin mot en fossilfri framtid…

Foto: Adobe Stock

USA vid ett avgörande vägval

President Donald Trump och utmanaren Joseph Biden är eniga på en punkt: Höstens amerikanska kraftmätning är det mest avgörande valet i modern tid. För Biden gäller det att återställa traditionella …

Rederiet Wallenius Wilhelmsen räknar med att segla med sitt lastfartyg 2024. Både forskare i marinteknik och en handfull redare är övertygade om att framtiden handlar om att fånga vinden.

Lastfartyg som tar vara på vinden

Världens största rederi inom transporter av nytillverkade bilar och andra rullande fordon, svenska-norska Wallenius Wilhelmsen, räknar med att under år 2024 beställa det första fraktfartyget med vindd…