De svenska ståltillverkarna bakom
pilotprojektet Hybrit vill ersätta den tusenåriga masugnstekniken med ett renare alternativ.

Stålindustrin tar klivet bort från masugnen

Tre svenska storföretag hoppas bli först i världen med att förpassa masugnarna till historieböckerna. Genom att använda vätgas som bränsle i stället för koks går stålindustrin mot en fossilfri framtid…

Foto: Adobe Stock

USA vid ett avgörande vägval

President Donald Trump och utmanaren Joseph Biden är eniga på en punkt: Höstens amerikanska kraftmätning är det mest avgörande valet i modern tid. För Biden gäller det att återställa traditionella …

Rederiet Wallenius Wilhelmsen räknar med att segla med sitt lastfartyg 2024. Både forskare i marinteknik och en handfull redare är övertygade om att framtiden handlar om att fånga vinden.

Lastfartyg som tar vara på vinden

Världens största rederi inom transporter av nytillverkade bilar och andra rullande fordon, svenska-norska Wallenius Wilhelmsen, räknar med att under år 2024 beställa det första fraktfartyget med vindd…

Pandemin förde EU tätare samman. Foto: Adobe Stock

Delad lånebörda knyter samman EU-länderna

Coronapandemin blev EU:s första riktigt svåra test. Nu skulle unionen visa hur den fungerade. Många ansåg att den inte gjorde det och det talades om att detta kunde bli början på slutet. Men sedan lyc…

En dryg femtedel av Vietnams närmare 100 miljoner invånare bor i Mekongdeltat och utvecklingsbehoven är stora. 
På senare år har flodens växlingar varit kraftigare och orsakat flera katastrofsituationer.

Mekongdeltat rustar sig för klimatförändringen

Den värsta torkan i mannaminne har, i skuggan av coronakrisen, drabbat södra Vietnam. Mekongdeltat står normalt för hälften av Vietnams risskördar, men nu hotas regionens matproduktion och biologiska …

Steget närmare 
fusionsenergi – med hjälp av AI. Foto: Adobe Stock

Nyväckt optimism kring fusionsenergi

Fusionsenergi har länge varit en eftertraktad energiform, men betraktats som onåbar, åtminstone inom en överskådlig framtid. Med hjälp av ny datateknik och artificiell intelligens är fusionsenergin in…