Nicholas Anderson är oberoende rådgivare och konsult inom finans, infrastruktur och klimatförändring.

Var är det bäst att bo

Jag är lycklig nog att kunna välja var jag vill bo, efter erfarenheter från sex städer på tre kontinenter. Jag har tillbringat många år i Helsingfors och Stockholm, men bara några veckor i Barcelona …

För många kostymnissar

NICHOLAS ANDERSON: Det är helt rätt att vara bekymrad över hur Finlands konkurrens mår idag. Min åsikt är att ekonomin har blivit alltför beroende – som en alkoholist – av kostymer och slipsar som sit…

Kontanter kontra kort

NICHOLAS ANDERSON: Då korten och bankautomaterna lanserades, tutade man i oss att detta skulle öka säkerheten och sänka kostnaderna. Men de facto är systemet en mjölkko som blir ännu profitablare om b…

Unwarranted rewards

When we are all being asked to share the pain of weak economic performance, you have to wonder why the senior management of “private” Finnish pension companies is still being rewarded with large bonus…

Bilismens ljusa framtid

NICHOLAS ANDERSON: Framtidens bilar är billigare, effektivare och tryggare. De är förarlösa, byggs i ultralätt grafen och induktionsladdas från ledningar inbyggda i vägen. Det här är inte bara min drö…

True Europeans need skeptics

We enjoyed a sunny weekend in Rome. Two days were enough to convince the most enthusiastic Europeans that small Nordic countries do not need to finance that country, no matter how bad they claim to be…

Att investera där allt är annorlunda

NICHOLAS ANDERSON: För en placerare finns det stora möjligheter på marknaderna i Östeuropa och Asien. Men risken att förlora pengar är stor eftersom du inte vet vad som kommer att hända i länderna. De…