Ari Kaaro

Placerande, psykologi och AI

Den berömde psykologen Amos Tversky blev en gång tillfrågad om hans forskning om mänskligt tänkande kunde appliceras på artificiell intelligens. Svaret löd att hans studier hade mer att göra med ”naturlig dumhet”. Man behöver inte vara tvär som Tversky… Läs mer!

Politisk risk: överdriven oro?

Under det senaste året har termen ”politisk risk” ofta figurerat i placeringsdiskussioner. Som orsak till oro eller kurssvängningar har man angett brexit, Trump, Le Pen, Putin, Erdogan, Nordkorea, Mellanöstern – ja, nästan allt som har varit synligt framme i… Läs mer!

Upp som en sol …

Vägen till placeringsförluster är ofta kantad av goda historiska avkastningar. Positiv kursutveckling skapar lätt känslan av en mera bestående trend. Media brukar späda på intresset genom att lyfta fram just de tillgångsslag som har avkastat väl – och blivit… Läs mer!

Negativa räntor – medvetna val?

PLACERING. Det finns inte mycket positivt med negativa räntor. De ställer också vanliga privatplacerare inför nya utmaningar och valsituationer, och det lönar sig att tänka igenom hur man reagerar. I skrivande stund tar Europeiska centralbanken (ECB) betalt av bankerna… Läs mer!

Växande ekonomi, stigande börs?

Finns det något samband mellan ekonomisk tillväxt och aktiemarknadens avkastning? Kanske – men inte exakt som saken vanligen framställs. Åren som har gått efter finanskrisen 2008 har varit svåra för Finlands ekonomi. Bruttonationalprodukten (BNP) har krympt, statens skuldbörda fortsätter… Läs mer!