Karl Felixson

Därför sumpar hybris-vd:n i regel företagsköp

Under 2000-talet har företagsköp varit väldigt allmänna. Den sammanlagda summan av transaktionerna i världen uppgick till knappa 5 000 miljarder amerikanska dollar under 2017. Orsakerna till företagsköp är många men de vanligaste är synergifördelar samt tillväxtpotential. Samtidigt är det… Läs mer!

Är halal-placeringar lönsamma?

Under 2000-talet har intresset för etiska investeringar ökat i stadig takt. Vad som är etiskt är givetvis något som den enskilda placeraren tar ställning till: en undviker tobak-, alkohol- och vapenindustrierna, en annan avstår från företag förknippade med fossilt… Läs mer!

Miljömedvetenhet – en lönsam affär?

Som ett resultat av påtryckningar från politiker, investerare, miljöorganisationer och framförallt kunder så börjar företagens verksamhet alltmer beakta miljöfrågor. Frågan som då uppstår är ifall miljösatsningarna endast medför kostnader eller ifall de är ekonomiskt lönsamma. Samvetets pris. Kostnaderna som… Läs mer!

Uppsägningar säger mycket

  År 2015 går till historien som ännu ett dystert år för Finlands ekonomi. Samarbetsförhandlingar och uppsägningar har duggat tätt, bland annat Posten (319 uppsagda i juni), Stockmann (230 i april), Tieto (435 i mars) samt UPM-Kymmene (300 i… Läs mer!

Psykologi vid investeringar

Traditionell finansteori utgår från att värdepappersmarknaden är effektiv och att investerarna är rationella nyttomaximerare. Denna något förenklade syn på världen började luckras upp mot slutet av 1970-talet då teorier som även inkorporerade människans psykologiska beteende långsamt började vinna gehör…. Läs mer!

Alla ägg i en korg?

De flesta privatplacerare torde vara bekanta med termen diversifiering, det vill säga att undvika att investera i endast ett värdepapper. De flesta känner även till att värdepappren bör väljas så att deras avkastning samvarierar så lite som möjligt. Av… Läs mer!

Syndaktier

Socialt ansvarsfullt investerande har blivit allt populärare under det senaste decenniet. Kapitalet i socialt ansvarsfulla fonder i USA uppgick till 3,7 miljarder dollar år 2013, enligt Forbes. Medieuppmärksamheten har vuxit i takt med det ekonomiska intresset för dessa produkter…. Läs mer!