Roger Wessman

Skatteparadis och skattekonkurrens

Nyligen har skatteparadisen igen legat i fokus efter nya avslöjanden. Diskussionen ger dock lätt en överdriven bild av hur enkelt det är att undgå beskattning genom att gömma pengarna i skatteparadis. Nyttan av skattearrangemangen är i många fall relativt… Läs mer!

Bestående ljusning eller kort spurt?

Efter många år av besvikelser lyckades den finska ekonomin i fjol äntligen infria och till och med överträffa prognoserna om tillväxt. De flesta tecknen tyder på att uppgången accelererar i år. Mer tveksamt är hur länge ekonomin kan fortsätta… Läs mer!

Farväl till industrijobben

  Sedan början av millenniet har antalet arbetstillfällen inom den finländska industrin sjunkit med 150 000. Alltså har hela 30 procent av industrijobben gått förlorade. Knappt någon annan enskild siffra är lika väl ägnad att illustrera hur kärnan i… Läs mer!

Företagare eller tuk-tuk

“Finlands ekonomi och sysselsättning kan fås på tillväxtkurs endast med hjälp av företagande och arbete.” (Citat ur Juha Sipiläs regeringsprogram). Att Finland behöver mer företagsamhet har blivit en sliten fras. Som med de flesta klichéer finns en självklar sanning… Läs mer!