Stefan Törnqvist

Eurokrisen, dags för andra perioden?

Hur hög borde räntan vara för att jag personligen skulle låna pengar till italienska staten för tio år? Denna fråga har besvärat min tankeapparat hela vintern. Till vilken ränta skulle du själv förresten investera dina sparpengar i italienska statsskuldebrev?… Läs mer!

Universums härskare i Basel

För 30 år sedan var bankernas verksamhet reglerad genom konservativa regelverk (som senare börjat kallas vid namn Basel 0 och 1). Något förenklat skulle en bank ha 4 procent i eget kapital utav sin bostadsutlåning och 8 procent i… Läs mer!

Minusränteknarkare

Kan vi någonsin återgå till normaliserad räntenivå och penningpolitik? Det har nu gått åtta år sedan finanskrisen och räntorna ligger fortfarande vid noll eller under, medan ”sedelpressen” (en stimulanspolitik avsedd att bidra till inflation) fortsättningsvis går i Europa och… Läs mer!

Bland robotar, hackare och kvantskallar

Pengar, aktier och räntepapper är idag digitala produkter som handlas globalt i realtid utan transport-kostnader. Finansföretagen söker matematiska samband mellan allt från solfläckar till marknadspsykologi för att användas som grund för automatiserad handel. I aktiv värdepappershandel mäts placeringshorisonten i… Läs mer!

Barbarerna knackar på

Marknaden är allergisk mot osäkerhet, i synnerhet politisk risk. Sedan Sovjetunionens kollaps har västeuropeiska länder skurit ner sina försvarsbudgetar som följd av minskad risk för krig, samtidigt som vissa har kommit billigt undan som fripassagerare i Nato. Militärpaktens försvarsförmåga… Läs mer!